Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2010 Nghị quyết số 80/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc Quy hoạch chung thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Lê Hóa, Sơn Hóa) đến năm 2025. 
26-07-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. 
26-07-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
26-07-2010 Nghị quyết số 77/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2009. 
24-12-2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện; phân bổ vốn đầu tư phát triển và dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,459,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner