Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
04-08-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 
04-08-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
13-05-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XVII - nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
13-05-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
13-05-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
05-01-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 
05-01-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
05-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,633,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner