Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 165 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2009 Quyết định số 3633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong Quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình. 
15-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008. 
15-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 
03-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
03-12-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-11-2009 Quyết định số 3368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-11-2009 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010. 
23-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 
19-11-2009 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
19-11-2009 Quyết định số 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các biểu mẫu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 
17-11-2009 Quyết định số 3307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
11-11-2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 2 năm 2009 - 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ III. 
09-11-2009 Quyết định số 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
02-11-2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
27-10-2009 Quyết định số 3063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2009. 
15-10-2009 Quyết định số 2991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Quảng Bình. 
30-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách. 
28-09-2009 Quyết định số 2726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch tài nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /9       Số văn bản mỗi trang: 
20,982,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner