Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2009 Nghị quyết số 61/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. 
28-07-2009 Nghị quyết số 60/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc chọn địa điểm thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
28-07-2009 Nghị quyết số 59/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 
28-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
08-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
08-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2009. 
08-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,867,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner