Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
10-12-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 
10-12-2009 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 120/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
17-07-2009 Nghị quyết số 119/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
17-07-2009 Nghị quyết số 118/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-07-2009 Nghị quyết số 117/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. 
17-07-2009 Nghị quyết số 116/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
17-07-2009 Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020. 
16-07-2009 Nghị quyết số 114/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 112/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 111/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,868,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner