Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2008 Công văn số 33/HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng sân vận động huyện Minh Hóa. 
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2007. 
23-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quy Đạt. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,872,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner