Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 155 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2008 Quyết định số 3228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2008 - 2012. 
09-12-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009. 
08-12-2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển. 
02-12-2008 Quyết định số 3112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2008. 
02-12-2008 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở đến Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI (2009 - 2010). 
28-11-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 
27-11-2008 Quyết định số 3071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010”. 
27-11-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-11-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 
18-11-2008 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố. 
17-11-2008 Quyết định số 2962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2009. 
17-11-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 
14-11-2008 Quyết định số 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm. 
14-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009. 
04-11-2008 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-11-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner