Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
10-04-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2007 - 2010. 
09-04-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trang Truyền hình thành phố phát trên sóng Truyền hình tỉnh. 
09-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
09-04-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn thành phố. 
09-04-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. 
03-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại thành phố Đồng Hới. 
03-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner