Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 131 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2007 - 2010. 
04-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
29-11-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008. 
23-11-2007 Quyết định số 2843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2007 để bổ sung kinh phí cho các đơn vị. 
23-11-2007 Quyết định số 2838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, mục dự phòng tăng biên chế khối huyện, thành phố thuộc ngân sách tỉnh năm 2007 để cấp kinh phí cho các đơn vị. 
20-11-2007 Quyết định số 2807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2007. 
15-11-2007 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
09-11-2007 Quyết định số 2751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. 
02-11-2007 Quyết định số 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
31-10-2007 Quyết định số 2657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2007 đến năm 2010. 
31-10-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, bình ổn giá cả thị trường hàng hóa thiết yếu sau bão lũ. 
30-10-2007 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo cứu đói do Chính phủ hỗ trợ cho các huyện khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ. 
19-10-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Chương trình Phát triển y tế giai đoạn 2006 - 2010" thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Tỉnh ủy Quảng Bình. 
16-10-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
09-10-2007 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình. 
05-10-2007 Quyết định số 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát theo quy định tại Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
05-10-2007 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch. 
02-10-2007 Quyết định số 2410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh địa điểm, nghề đào tạo cho lao động nông thôn năm 2007. 
02-10-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và bệnh dại. 
01-10-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner