Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 7-2017: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
14-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 
13-07-2017 Quyết định số 2529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý xây dựng và chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
13-07-2017 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
13-07-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-07-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-07-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Khoản 11 vào Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình. 
06-07-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
06-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình (cáp thông tin) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-07-2017 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 
03-07-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh. 
29-06-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
29-06-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
28-06-2017 Quyết định số 2280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 
28-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 
19-06-2017 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,119,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner