Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 6-2016: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2016 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 
15-06-2016 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận phường thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 
15-06-2016 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thuỷ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 
15-06-2016 Quyết định số 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 
15-06-2016 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 
15-06-2016 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 
10-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 
08-06-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-06-2016 Quyết định số 1705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. 
07-06-2016 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
07-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lệ Thủy. 
03-06-2016 Quyết định số 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-06-2016 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. 
01-06-2016 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-06-2016 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-06-2016 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-06-2016 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
30-05-2016 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. 
30-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
27-05-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
21,084,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner