Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 10-2016: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2016 Quyết định số 3104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 
07-10-2016 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
06-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu thủy lợi phí đối với diện tích vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh) trên địa bàn tỉnh. 
06-10-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2016 Quyết định số 3062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2016 Quyết định số 3061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2016 Quyết định số 3060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2016 Quyết định số 3059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
03-10-2016 Quyết định số 3054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 
30-09-2016 Quyết định số 3017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình. 
30-09-2016 Quyết định số 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-09-2016 Quyết định số 3010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
27-09-2016 Quyết định số 2949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. 
27-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII (2017-2018). 
21-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-09-2016 Quyết định số 2859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
20-09-2016 Quyết định số 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
20-09-2016 Quyết định số 2857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-09-2016 Quyết định số 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,086,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner