Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 01-2016: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 
30-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 
30-12-2015 Quyết định số 3835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 
30-12-2015 Quyết định số 3834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. 
29-12-2015 Quyết định số 3830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
29-12-2015 Quyết định số 3829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
29-12-2015 Quyết định số 3828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
29-12-2015 Quyết định số 3827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
29-12-2015 Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2015. 
29-12-2015 Quyết định số 3825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 
29-12-2015 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016. 
28-12-2015 Quyết định số 3791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh. 
25-12-2015 Quyết định số 3775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-12-2015 Quyết định số 3770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-12-2015 Quyết định số 3769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật năm 2015. 
25-12-2015 Quyết định số 3766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thư viện và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
24-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi thuộc dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2015. 
24-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
24-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
21,084,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner