Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 9-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. 
09-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
08-09-2015 Quyết định số 2497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 
08-09-2015 Quyết định số 2496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 
28-08-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát, ngăn ngừa và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
20-08-2015 Quyết định số 2298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Quảng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-08-2015 Quyết định số 1852/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 
07-08-2015 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-08-2015 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-08-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
03-08-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
27-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Quảng Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 
27-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Trạch. 
27-07-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,441,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner