Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 8-2015: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-08-2015 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 4). 
13-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2015 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. 
10-08-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
07-08-2015 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
05-08-2015 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
31-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để bố trí đất xây dựng trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa. 
31-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 
31-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
30-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thị xã Ba Đồn (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý). 
30-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm của thị xã Ba Đồn. 
30-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
30-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về việc thông qua Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 
30-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về tổng quyết toán ngân sách địa phương thị xã Ba Đồn năm 2014. 
28-07-2015 Quyết định số 2079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
27-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
27-07-2015 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
27-07-2015 Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
24-07-2015 Quyết định số 2036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình. 
24-07-2015 Quyết định số 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,445,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner