Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 6-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2015 Công văn số 1133/VPUBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh. 
05-06-2015 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
04-06-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-06-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
02-06-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-05-2015 Quyết định số 1382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 
26-05-2015 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
26-05-2015 Quyết định số 1377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-05-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 
25-05-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. 
19-05-2015 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản áp dụng tại UBND cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình. 
18-05-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,439,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner