Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 3-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-03-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 
16-03-2015 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015. 
16-03-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 
13-03-2015 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ thời kỳ giáp hạt năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã, thành phố. 
02-03-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh. 
02-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
27-02-2015 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần. 
13-02-2015 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2014. 
15-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,444,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner