Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 10-2015: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-10-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. 
16-10-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi. 
12-10-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình. 
09-10-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nội tiết và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 
09-10-2015 Quyết định số 2764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 
07-10-2015 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. 
02-10-2015 Nghị quyết số 80/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Lệ Thủy (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 
02-10-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
02-10-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. 
29-09-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-09-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-09-2015 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
16-09-2015 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính sách người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-09-2015 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,445,078 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner