Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 9-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy. 
15-09-2014 Quyết định số 2521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 
08-09-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-09-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
06-09-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 
05-09-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
04-09-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý. 
03-09-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. 
27-08-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. 
25-08-2014 Quyết định số 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2014 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2014 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách các trường phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước năm 2014. 
20-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 
20-08-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
19-08-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
18-08-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,089,521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner