Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 6-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-06-2014 Công văn số 1129/VPUBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. 
11-06-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong nội địa tỉnh Quảng Bình. 
10-06-2014 Quyết định số 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020. 
05-06-2014 Quyết định số 1446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016. 
05-06-2014 Quyết định số 1441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 
04-06-2014 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2013. 
26-05-2014 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình. 
26-05-2014 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
26-05-2014 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
26-05-2014 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
26-05-2014 Quyết định số 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số học sinh mỗi lớp tuyển mới ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
22-05-2014 Quyết định số 1294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,089,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner