Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 02-2014: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-01-2014 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch nguồn giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
27-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
23-01-2014 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2013. 
23-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
22-01-2014 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014. 
21-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
17-01-2014 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ dịp tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 
14-01-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2013. 
31-12-2013 Quyết định số 3349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2015. 
31-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. 
27-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 
26-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2013. 
26-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 26, ô số 08 có ký hiệu (CC23) từ đất công cộng thuộc Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt cũ thành đất ở đô thị. 
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện Minh Hóa. 
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
21,089,520 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner