Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 7-2011: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
18-07-2011 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La. 
15-07-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-07-2011 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2011. 
08-07-2011 Quyết định số 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-07-2011 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một phần viện phí dịch vụ siêu âm Doppler xuyên sọ. 
04-07-2011 Quyết định số 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình. 
04-07-2011 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số danh mục, chủ đầu tư tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-07-2011 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên công trình tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 
28-06-2011 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-06-2011 Quyết định số 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 
20-06-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 
20-06-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2010. 
17-06-2011 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. 
16-06-2011 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng Quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,636,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner