Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 6-2011: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về công tác thanh niên. 
16-06-2011 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục phát triển các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
16-06-2011 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
16-06-2011 Quyết định số 1378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên công trình tại Phần B, Tiết XIII, Mục 1, Điểm a, Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
16-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
15-06-2011 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
14-06-2011 Quyết định số 1352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai lại kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
13-06-2011 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh. 
08-06-2011 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép lập Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
06-06-2011 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh. 
03-06-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-06-2011 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thuê thuyền chở hành khách tham quan tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối. 
01-06-2011 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối. 
31-05-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng. 
30-05-2011 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-05-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn quy hoạch (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và vốn chuyển nguồn năm 2010 sang 2011) cho các đơn vị và các huyện, thành phố. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,633,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner