Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 4-2011: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2011 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. 
25-04-2011 Quyết định số 917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
25-04-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 
09-04-2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 
07-04-2011 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
05-04-2011 Quyết định số 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ư. 
31-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm gỗ khai thác tận thu từ rừng nghèo kiệt để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
29-03-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch. 
28-03-2011 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định "Mức thu thủy lợi phí và mức bù thủy lợi phí đối với tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi". 
25-03-2011 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch. 
25-03-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh. 
25-03-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc triển khai trồng rừng kinh tế và trồng cao su. 
24-03-2011 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 
22-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
16-03-2011 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
16-03-2011 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
16-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
16-03-2011 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
16-03-2011 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ư. 
16-03-2011 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,719,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner