Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 02-2011: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2011 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
23-02-2011 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. 
23-02-2011 Công văn số 18/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu nghị quyết của HĐND tỉnh. 
18-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
18-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
15-02-2011 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 
11-02-2011 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng các chợ năm 2011 tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
11-02-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn trả nợ xây dựng TYT đạt chuẩn theo Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2011 tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
11-02-2011 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
29-01-2011 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2011 tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
28-01-2011 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đầu tư cho các dự án xây dựng Trung tâm cụm xã của tỉnh năm 2011. 
26-01-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020". 
21-01-2011 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể. 
14-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc, cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-01-2011 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 
10-01-2011 Quyết định số 80/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định, Chỉ thị) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2011. 
10-01-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011”. 
07-01-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 
04-01-2011 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/11/2010 đã hết hiệu lực. 
04-01-2011 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,635,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner