Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 01-2011: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 
31-12-2010 Quyết định số 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 
31-12-2010 Quyết định số 3719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 
31-12-2010 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 
31-12-2010 Quyết định số 3717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông bán công công lập tự chủ tài chính sang công lập. 
31-12-2010 Quyết định số 3716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 
31-12-2010 Quyết định số 3715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập. 
31-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư¬ tỉnh Quảng Bình. 
28-12-2010 Quyết định số 3625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
20-12-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-12-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-12-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-12-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. 
20-12-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. 
20-12-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011 cho các doanh nghiệp, các sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. 
20-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2011. 
20-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2011. 
20-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
20-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2011. 
17-12-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Tân Mão. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,717,264 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner