Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa nGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2010. 
09-08-2010 Quyết định số 1916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 5 năm (2005 - 2010). 
09-08-2010 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
09-08-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2009. 
09-08-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
06-08-2010 Quyết định số 1885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. 
04-08-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
04-08-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 
04-08-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
03-08-2010 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
30-07-2010 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 
30-07-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. 
26-07-2010 Nghị quyết số 80/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc Quy hoạch chung thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Lê Hóa, Sơn Hóa) đến năm 2025. 
26-07-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. 
26-07-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
26-07-2010 Nghị quyết số 77/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2009. 
22-07-2010 Quyết định số 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường bộ các tuyến đường do địa phương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 
14-07-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,462,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner