Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 7-2010: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 
16-07-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 
16-07-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn. 
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2009. 
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
15-07-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010. 
14-07-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 
13-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
12-07-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
12-07-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình. 
12-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 
12-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). 
12-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
12-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2009. 
09-07-2010 Nghị quyết số 145/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
09-07-2010 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 
09-07-2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. 
09-07-2010 Nghị quyết số 142/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8. 
09-07-2010 Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. 
08-07-2010 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,634,867 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner