Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 3-2010: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-03-2010 Quyết định số 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2010. 
22-03-2010 Quyết định số 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội. 
16-03-2010 Quyết định số 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2012. 
16-03-2010 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Hới đến năm 2020. 
15-03-2010 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 đầu tư các công trình bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực”. 
11-03-2010 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2 quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
11-03-2010 Quyết định số 505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010. 
11-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
08-03-2010 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2010. 
08-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-02-2010 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
08-02-2010 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
05-02-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-02-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
04-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 
03-02-2010 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã, phường, thị trấn năm 2010. 
03-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
02-02-2010 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010. 
28-01-2010 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
28-01-2010 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,461,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner