Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 12-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009. 
10-12-2010 Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2015. 
07-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
03-12-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. 
03-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. 
02-12-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 
01-12-2010 Quyết định số 3116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-11-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại Trạm Y tế tuyến xã. 
23-11-2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,460,146 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner