Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 9-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 
08-09-2009 Quyết định số 2482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. 
01-09-2009 Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung mức trợ cước vận chuyển hàng chính sách miền núi cho các xã biên giới huyện Minh Hóa. 
01-09-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
31-08-2009 Quyết định số 2316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình. 
31-08-2009 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao định suất hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. 
26-08-2009 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty Cổ phần. 
25-08-2009 Quyết định số 2252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực xung quanh Làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
20-08-2009 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
19-08-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010. 
17-08-2009 Quyết định số 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới. 
17-08-2009 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá và tiêu chuẩn kỹ thuật của các loài cây giống trồng rừng ngập mặn năm 2009 trên địa bàn tỉnh. 
14-08-2009 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
11-08-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y. 
11-08-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,869,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner