Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2009. 
31-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
30-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2008 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
29-07-2009 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 
28-07-2009 Nghị quyết số 61/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. 
28-07-2009 Nghị quyết số 60/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc chọn địa điểm thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
28-07-2009 Nghị quyết số 59/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 
28-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
28-07-2009 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
24-07-2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê. 
24-07-2009 Nghị quyết số 67/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2008. 
24-07-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
23-07-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
22-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 
22-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
21-07-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
21-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. 
21-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,872,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner