Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 3-2009: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-03-2009 Quyết định số 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Điều tra, quy hoạch thiết kế nông - lâm nghiệp thành Trung tâm Quy hoạnh thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. 
25-02-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
14-02-2009 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
14-02-2009 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy. 
13-02-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
13-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Giống nuôi trồng thủy sản thành Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Quảng Bình. 
12-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch thu phí, lệ phí và các khoản thu khác năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị. 
12-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí áp dụng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-02-2009 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) năm 2009. 
09-02-2009 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-02-2009 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-02-2009 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-02-2009 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-02-2009 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
05-02-2009 Quyết định số 178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình. 
04-02-2009 Quyết định số 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2009. 
21-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-01-2009 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
16-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
09-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,871,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner