Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 12-2009: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Mục lục Công báo số 2009/ML1 của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mục lục Công báo năm 2009. 
17-12-2009 Quyết định số 3633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong Quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình. 
15-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008. 
15-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 
10-12-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
10-12-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 
10-12-2009 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 120/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
03-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
03-12-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-11-2009 Quyết định số 3368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-11-2009 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,598,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner