Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 01-2009: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình. 
30-12-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
30-12-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ, cơ chế quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-12-2008 Quyết định số 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2009. 
24-12-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
24-12-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2007. 
24-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Biểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-12-2008 Quyết định số 3417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, loại bỏ một số danh mục phẫu thuật, thủ thuật tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
22-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. 
22-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các doanh nghiệp, các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. 
22-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông). 
19-12-2008 Quyết định số 3382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc. 
19-12-2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 
19-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
17-12-2008 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình. 
17-12-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hoạt động đo đạc và bản đồ. 
15-12-2008 Quyết định số 3284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
15-12-2008 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015. 
12-12-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. 
11-12-2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,871,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner