Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 9-2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2008 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
12-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm. 
10-09-2008 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". 
09-09-2008 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010. 
09-09-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp. 
08-09-2008 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí năm 2008 cho các đơn vị dùng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-09-2008 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008. 
01-09-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không thu, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-09-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
29-08-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
28-08-2008 Công văn số 1894/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008. 
26-08-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. 
25-08-2008 Công văn số 33/HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
22-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-08-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-08-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2008 Quyết định số 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
13-08-2008 Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố vùng bị dịch tai xanh uy hiếp, vùng đệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-08-2008 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh các xã biên giới. 
12-08-2008 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,867,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner