Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 8-2008: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
30-07-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 
30-07-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2008 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. 
30-07-2008 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán vắc xin tiêm phòng cho gia súc năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
28-07-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn. 
24-07-2008 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn bổ sung năm 2007 để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
23-07-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Sơn Hóa, Lê Hóa) giai đoạn 2009 - 2020. 
23-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê. 
23-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2007. 
23-07-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng sân vận động huyện Minh Hóa. 
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2007. 
23-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quy Đạt. 
22-07-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc đặt tên đường đô thị Ba Đồn mở rộng. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,871,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner