Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 5-2008: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2008 Quyết định số 1122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát”. 
22-05-2008 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí do Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố. 
22-05-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về xã hội hóa xây dựng hệ thống đường giao thông quy mô nhỏ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2015. 
21-05-2008 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008. 
16-05-2008 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
16-05-2008 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 
14-05-2008 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến năm 2020. 
12-05-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè. 
08-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh năm học 2008 - 2009. 
07-05-2008 Quyết định số 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 
06-05-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 
05-05-2008 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
05-05-2008 Quyết định số 848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2010. 
05-05-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. 
02-05-2008 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí thuê thuyền tham quan động Phong Nha. 
02-05-2008 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
29-04-2008 Quyết định số 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2008. 
29-04-2008 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2&3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2008 - 2009. 
29-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2008 đến 2012. 
24-04-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triển rừng phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,869,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner