Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2008 Quyết định số 529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin và tiếp nhận chức năng và tổ chức về Du lịch từ Sở Thương Mại và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về Gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
25-03-2008 Quyết định số 528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
25-03-2008 Quyết định số 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
25-03-2008 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Nội vụ. 
24-03-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai điều tra doanh nghiệp và điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành, biên soạn hệ số chi phí trung gian. 
17-03-2008 Công văn số 522/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Phụ lục 4 kèm theo QĐ số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình. 
17-03-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-03-2008 Thông báo số 434/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2008. 
06-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 - 2010. 
04-03-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức diễn tập PCBL - TKCN huyện Tuyên Hóa và xây dựng kế hoạch PCBL - TKCN của địa phương. 
03-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại thành phố Đồng Hới. 
03-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
29-02-2008 Quyết định số 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 
29-02-2008 Quyết định số 370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch cúm gia cầm. 
26-02-2008 Công văn số 351/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-02-2008 Quyết định số 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh ủy Quảng Bình về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng. 
21-02-2008 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
18-02-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). 
15-02-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner