Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 11-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2008 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố. 
17-11-2008 Quyết định số 2962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2009. 
17-11-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 
14-11-2008 Quyết định số 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm. 
14-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009. 
12-11-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
04-11-2008 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-11-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 
31-10-2008 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc. 
23-10-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 
23-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-10-2008 Quyết định số 2683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý các di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình. 
03-10-2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-10-2008 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-09-2008 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,872,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner