Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 9-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
24-08-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. 
21-08-2007 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển CN - TTCN và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 
20-08-2007 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-08-2007 Quyết định số 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 
16-08-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
15-08-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2007 Quyết định số 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn. 
13-08-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường. 
10-08-2007 Quyết định số 1814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cảng Hòn La (giai đoạn 1) từ nguồn vốn trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008”. 
08-08-2007 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
20-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner