Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 7-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. 
05-07-2007 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn". 
25-06-2007 Quyết định số 1440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Luật sư. 
22-06-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 
21-06-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
18-06-2007 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và vốn quỹ đất tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh". 
12-06-2007 Quyết định số 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
11-06-2007 Quyết định số 1333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ”. 
11-06-2007 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010". 
06-06-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xóa đói giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
06-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-05-2007 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động bộ máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
30-05-2007 Quyết định số 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
30-05-2007 Quyết định số 1137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner