Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 6-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-06-2007 Công văn số 1222/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đính chính Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 22/5/2007. 
31-05-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 
30-05-2007 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
30-05-2007 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
30-05-2007 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
30-05-2007 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 
29-05-2007 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006. 
23-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam. 
22-05-2007 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mua Thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2007. 
21-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức công tác tại các huyện, các xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
21-05-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
17-05-2007 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực phụ cận sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
17-05-2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt điều chỉnh biểu Phụ lục IV (lần 2) tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 
16-05-2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xóa mái tranh cho đồng bào dân tộc nghèo năm 2007. 
10-05-2007 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu năm 2007. 
09-05-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
08-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 
07-05-2007 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí Dự án lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner