Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 4-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2007 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm năm 2007. 
17-04-2007 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2007 - 2008. 
16-04-2007 Quyết định số 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán và kế hoạch sử dụng kinh phí Chư¬ơng trình mục tiêu và các khoản chi chung cho sự nghiệp GD - ĐT năm 2007. 
16-04-2007 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức chi cho công tác Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ. 
12-04-2007 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường và nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010. 
04-04-2007 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thiết kế trồng rừng mới thuộc nguồn vốn Dự án 661. 
04-04-2007 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
04-04-2007 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí xúc tiến đầu tư năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
04-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2007. 
19-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (ngày 20/7/1962 - 20/7/2007). 
16-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình. 
05-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo của tỉnh. 
01-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh bản Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner