Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 3-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-02-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. 
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. 
31-01-2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007. 
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà. 
18-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 
12-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 
11-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner