Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-05-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
04-05-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình. 
03-05-2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2006 - 2007. 
17-04-2006 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác tôm Hùm. 
14-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
14-04-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng. 
06-04-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
05-04-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào. 
03-04-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi lịch tiếp công dân tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB. 
03-04-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
03-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. 
03-04-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về công tác Gia đình giai đoạn 2006 - 2010. 
30-03-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã. 
29-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Bình thành Đoàn Nghệ thuật Truyền thống. 
29-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. 
27-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy. 
23-03-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-03-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Thường vụ Tỉnh ủy về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 
14-03-2006 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
13-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner