Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 11-2006: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình. 
06-11-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản Quảng Bình. 
01-11-2006 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư XDCB trong những tháng cuối năm 2006. 
11-10-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
11-10-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 
06-10-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
06-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời không áp dụng đơn giá thuê đất tăng thêm trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
27-09-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình. 
11-09-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình và cá nhân theo cơ chế "Một cửa". 
11-09-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Bình. 
11-09-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Quản lý. 
01-09-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2006 - 2010. 
01-09-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 
30-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 
28-08-2006 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm A(H5N1) ở người và dịch lở mồm long móng ở gia súc. 
25-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế 6 tháng cuối năm 2006. 
24-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. 
22-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 
22-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner