Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 10-2006: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2006 Thông báo số 1555/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
21-07-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 
21-07-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006. 
21-07-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
21-07-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
20-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015. 
20-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 
20-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
06-07-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
05-07-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. 
03-07-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng. 
27-06-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La. 
27-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. 
23-06-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2006 - 2010. 
22-06-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
15-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
02-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
31-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
29-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng các hạng mục, công trình thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình. 
29-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner