Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 74 xuất bản ngày 25-06-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-06-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 17)
09-06-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 18 đến trang 21)
12-06-2017 Quyết định số 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 22 đến trang 24)
14-06-2017 Quyết định số 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 25 đến trang 51)
14-06-2017 Quyết định số 2096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình. (từ trang 52 đến trang 54)
19-06-2017 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 55 đến trang 56)
19-06-2017 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 57 đến trang 60)
19-06-2017 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. (từ trang 61 đến trang 63)
19-06-2017 Quyết định số 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 64 đến trang 65)
19-06-2017 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 66 đến trang 67)
21,119,361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner