Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 32 xuất bản ngày 05-08-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 13)
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch. (từ trang 14 đến trang 15)
21-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình. (từ trang 16 đến trang 21)
21-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 22 đến trang 28)
21-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 29 đến trang 40)
21-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. (từ trang 41 đến trang 44)
21-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 45 đến trang 50)
11-07-2016 Quyết định số 2078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". (từ trang 51 đến trang 69)
19-07-2016 Quyết định số 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. (trang 70)
20-07-2016 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 71 đến trang 72)
28-07-2016 Quyết định số 2238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (từ trang 73 đến trang 74)
29-07-2016 Quyết định số 2249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 75)
21,084,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner